1. Administratorem Twoich danych osobowych podanych w umowie jest Intermarkt Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. 66-400 ul. Prądzyńskiego 19-31 lok.8 parter.

  1. W sprawie danych osobowych możesz kontaktować się z nami pod adresem: [biuro@intermarkt.pl].

  1. Twoje dane (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres dostawy, zamówione towary, cena) są przetwarzane wyłącznie na cele wykonania umowy oraz obsługi posprzedażowej (reklamacje, ankiety jakościowe) .

  1. Twoje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z umową oraz obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z RODO.

  1. Podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych jest zawarta z nami umowa sprzedaży.

  1. Twoje dane są przez nas przekazywane firmom kurierskim i pośrednikom w płatnościach – w celu realizacji zamówienia.

  1. Nie przekazujemy Twoich danych do państw trzecich, tj. poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego;

  1. Twoje dane będziemy przetwarzać do czasu wykonania zawartych pomiędzy nami umów oraz do czasu przedawnienia roszczeń z tego wynikających.

  1. W każdej chwili masz prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub zmniejszenia zakresu, w którym przetwarzamy Twoje dane.

  1. W każdej chwili możesz żądać przeniesienia swoich danych do innego administratora danych;

  1. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) co do przetwarzania Twoich danych osobowych;

  1. Podanie Twoich danych do umowy jest konieczne w celu jej realizacji. Z kolei podanie adresu e-mail konieczne jest do komunikacji i realizacji umowy . Podanie numeru telefonu do celów handlowych jest dobrowolne.

 1. Twoje dane nie są przez nas wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, a które mogłyby mieć wpływ na Twoją sytuację prawną lub wywoływać dla Ciebie inne podobnie doniosłe skutki.